We mogen weer! (Regels m.b.t. corona per 15/1/2022)

Vanaf zaterdag 15 januari 2022 mogen we weer in de zalen. We starten dan met alle lessen en trainingen in de zaal volgens het reguliere rooster. Natuurlijk zijn we nog wel gebonden aan het naleven van de coronaregels. De regels zoals die eerder golden zijn ook nu weer van toepassing: 

  • Iedereen vanaf 13 jaar (incl. vrijwilligers) draagt bij het betreden en verlaten van de sportaccommodatie een mondkapje. In de les mag het mondkapje af.
  • Ouders/begeleiders zijn niet toegestaan in de kleedkamers en bij de lessen. We maken een uitzondering voor de Ouder & Kindgym, hier moeten ouders hun Corona Toegangs Bewijs (QR-code) laten scannen.
  • Leden vanaf 18 jaar hebben uitsluitend toegang met een geldig Corona Toegangs Bewijs (QR-code).
  • Kom niet naar de les als je klachten hebt en laat je bij klachten testen. Kom niet naar de les als je wacht op de testuitslag.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen. 

We hebben er veel zin in en zien jullie graag in goede gezondheid bij de les!

Nieuws Overzicht