Coronamaatregelen

De maatregelen tijdens de lessen

  • Iedereen vanaf 13 jaar (incl. vrijwilligers) draagt bij het betreden en verlaten van de sportaccommodatie een mondkapje. In de les mag het mondkapje af.
  • Ouders/begeleiders zijn niet toegestaan in de kleedkamers en bij de lessen. We maken een uitzondering voor de Ouder & Kindgym, hier moeten ouders hun QR-code laten scannen.
  • Leden vanaf 18 jaar hebben uitsluitend toegang met een geldige QR-code.
  • Kom niet naar de les als je klachten hebt en laat je bij klachten testen. Kom niet naar de les als je wacht op de testuitslag.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
  • Was je handen of gebruik desinfectiegel bij het betreden van de les.