Gegevens wijzigen

  • Wijzigen contact- & persoonsgegevens zoals adres/telefoonnummer/pasfoto/naam/geboortedatum:
    > Via de LVG website (eerst inloggen): LINK
    > Via ClubApp: MENU > Bekijk mijn lidmaatschap > Profiel bewerken
  • Wijzigen bankrekeningnummer: door een mail te sturen naar de penningmeester
  • (Alleen op verzoek) doorgeven akkoord automatische incasso: LINK
  • Opzeggen > LINK
  • Leswijziging doorgeven / aanvragen: door een mail te sturen naar de ledenadministratie
  • ...
Vragen & Antwoorden Overzicht