Contributie

Leden betalen contributie voor hun lidmaatschap bij LV Gymnastics, en een bijdrage aan de Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

De LV Gymnastics contributie en KNGU bijdrage worden 3 x per jaar per incasso geïnd: 

  • in oktober: voor periode september t/m december (= 4 maanden)
  • in januari: voor periode januari t/m maart (= 3 maanden)
  • in  april: voor periode april t/m juni (= 3 maanden)

De contributie is bestemd voor de kosten die de vereniging maakt. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de zaalhuur, opleidingen, evenementskosten en de vrijwilligersvergoeding van leiding en assistenten. 

De bijdrage aan de KNGU is verplicht voor iedere vereniging die is verbonden aan de KNGU. Deze bijdrage voorziet in een (aanvullende) verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid en voor ongevallen voor ieder individueel lid. Daarnaast gebruikt de KNGU deze bijdrage voor ondersteuning van de gymnastiekverenigingen met kennis en trainingen. Ook is de KNGU actief als belangenvereniging van de gymsport. De KNGU bijdrage zoals ze in de tabel staan zijn de bedragen per betaalperiode:

  • Jeugd (t/m 15 jaar): € 6,90 per kwartaal. In de tabel staan de tarieven per betaalperiode.
  • Volwassenen (16+):  € 8,50 per kwartaal. In de tabel staan de tarieven per betaalperiode.

 In onderstaande tabel vind je de bedragen. 

Contributie per betaalperiode m.i.v. 1 september 2023

                     
Recreatie turnen / Freerunnen / Seniorengym / Ouder-Kindgym:
Aantal uren per week

1e periode (sep-dec '23)

2e periode (jan-mrt '24)

3e periode (apr-jun '24)

 1e periode (sep-dec '23)
1 recreatie t/m 15 jaar € 60,00 € 45,00 € 45,00  
  KNGU contributie € 10,30 € 8,30 € 8,30 11,00 
1 recreatie vanaf 16 jaar € 76,00 € 57,00 € 57,00  
  KNGU contributie € 12,70 € 10,20 € 10,20  € 13,60

                     
Selectie turnen:
Aantal uren per week  

1e periode (sep-dec '23)

2e periode (jan-mrt '24)

3e periode (apr-jun '24)

KNGU bijdrage

3,5 voor & onderbouw selectie € 210,00 € 157,50 € 157,50 *
3,75 midden- & bovenbouw B
(5de divisie)
€ 225,00 € 168,75 € 168,75 *
6,75 midden- & bovenbouw A
(4de divisie)
€ 405,00 € 303,75 € 303,75 *
7,25 midden- en bovenbouw A
(3de divisie)
€ 435,00 € 326,25 € 326,25 *

 


Ooievaarspas

Ben je in het bezit van een Ooievaarspas? Kinderen sporten bij ons met 100% korting en volwassenen met 50% korting. Geef bij je inschrijving aan dat je hiervan gebruik wilt maken. Let op: je krijgt pas korting nadat je Ooievaarspas gescand is! Lees hier meer.