Contributie

Leden betalen contributie voor hun lidmaatschap bij LV Gymnastics, en een bijdrage aan de Koninklijk Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

De contributie is bestemd voor de kosten die de vereniging maakt. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de zaalhuur, opleidingen, evenementskosten en de vrijwilligersvergoeding van leiding en assistenten. 

De bijdrage aan de KNGU is verplicht voor iedere vereniging die is verbonden aan de KNGU. Deze bijdrage voorziet in een (aanvullende) verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid en voor ongevallen voor ieder individueel lid. Daarnaast gebruikt de KNGU deze bijdrage voor ondersteuning van de gymnastiekverenigingen met kennis en trainingen. Ook is de KNGU actief als belangenvereniging van de gymsport. 
Per 1 januari 2022 verhoogt de KNGU haar tarieven. Lees dit nieuwsbericht voor een toelichting.

Ooievaarspas
Ben je in het bezit van een ooievaarspas? Kinderen sporten bij ons met 100% korting en volwassenen met 50% korting. Geef bij je inschrijving aan dat je hiervan gebruik wilt maken. 

In onderstaande tabel vind je de bedragen. De contributie wordt 4 x per jaar middels incasso geïnd, oftewel 4 x per jaar het bedrag uit de tabel.  

Aantal uren

per week

Contributie per kwartaal m.i.v. 1 januari 2022

t/m 15 jaar

vanaf 16 jaar

selectieturnen

1

€ 37,50

€ 47,50

n.v.t.

1 ½

€ 56,25

€ 71,25

n.v.t.

1 ¾

€ 65,60

€ 83,10

n.v.t.

2

€ 75,00

€ 95,00

n.v.t.

3

€ 112,50

€ 142,50

n.v.t.

3 ½

n.v.t.

n.v.t.

€ 113,75

4

n.v.t.

n.v.t.

€ 130,00

6 ½

n.v.t.

n.v.t.

€ 211,25

7

n.v.t.

n.v.t.

€ 227,50

7 ½

n.v.t.

n.v.t.

€ 243,75

KNGU bijdrage 
per 1-1-2022

€ 5,95

€ 7,35

€ 5,95 (t/m 15 jaar)

€ 7,35 (vanaf 16 jaar)