Vertrouwenscontactpersoon

Iedereen bij LV Gymnastics moet zich welkom voelen en met plezier kunnen sporten. Helaas komen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en intimidatie overal voor, ook in de sport. Kort gezegd gaat het om alle vormen van opzettelijk of onopzettelijk gedrag die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Ook pesten is een vorm van grensoverschrijdend gedrag. 

Als je hiermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten dat je terecht kunt bij onze vertrouwens(contact)persoon: Marja van Dam. Zij heeft ervaring met dit soort situaties en is er voor jou. Bij onze vertrouwens(contact)persoon kun je volledig in vertrouwen je verhaal doen en worden mogelijke vervolgstappen besproken. Het belangrijkste is dat jij je daar prettig bij voelt. Marja is te bereiken via vertrouwenspersoon@lvgymnastics.nl.

In het Tuchtreglement (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vrijwilligersorganisaties van het Instituut Sportrechtspraak staat uitgebreid beschreven wat onder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en wanneer je jezelf als lid of trainer van een sportvereniging hier schuldig aan maakt.