Vertrouwenspersoon

Iedereen bij LV Gymnastics moet zich welkom voelen en met plezier kunnen sporten. Helaas komen grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie overal voor, ook in de sport. Als je daarmee te maken krijgt, is het belangrijk te weten dat je daarvoor terecht kunt bij onze vertrouwenspersoon,
Marja van Dam. Zij heeft ervaring met dit soort situaties en is er voor jou. Bij onze vertrouwenspersoon kun je volledig in vertrouwen je verhaal doen en worden mogelijke vervolgstappen besproken. Het belangrijkste is dat jij je daar prettig bij voelt. 

De vertrouwenspersoon is te bereiken door te mailen naar vertrouwenspersoon.