Gedragscodes

Hoe zorgen wij met elkaar voor een veilige en prettige sportomgeving? 

 • Wij respecteren iedereen, altijd. Ook als we het met de ander niet eens zijn. 
 • Wij communiceren open en eerlijk. 
 • Wij accepteren de beslissingen van de leiding en bestuur, ook als die afwijken van onze / mijn eigen mening.
 • Wij zijn zuinig op ons kostbare sportmateriaal en de zalen waar wij gebruik van mogen maken.
 • Wij blijven van andermans spullen af. 
 • Wij komen onze afspraken na en mogen elkaar daarop aanspreken. 
 • Wij mogen water drinken tijdens de lessen; ander eten of drinken laten we thuis.
 • Als iemand ons lastig valt, dan vragen we hem of haar hiermee te stoppen (zie ook: aanvullende gedragscode voor onze trainers/coaches en begeleiders).
 • Als dat niet helpt vragen we / vraag ik een ander (de leiding) om hulp.

Zo zorgen wij met elkaar voor een veilige en prettige sportomgeving voor iedereen in onze vereniging.

Aanvullende gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

 • Trainers/coaches en begeleiders zorgen voor een veilige omgeving. Zij scheppen een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Zij houden zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Zij onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd.
 • Als een begeleider een vorm van seksuele intimidatie ziet, moet de begeleider dit onmiddellijk stoppen. Zij hebben een meldplicht aan het bestuur als er een vermoeden van seksuele intimidatie en/of misbruik bestaat.
 • Een begeleider zal tijdens training en wedstrijden integer en met respect omgaan met een sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt.