Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn geschreven op basis van de statuten van LV Gymnastics, het huishoudelijk reglement van LV Gymnastics en het huishoudelijk reglement van de KNGU

Inschrijving, opzegging en wijzigingen in de persoonsgevens

Je wordt lid bij LV Gymnastics voor minimaal 1 kwartaal (3 kalendermaanden).  De kwartalen zijn als volgt: jan-feb-mrt, apr-mei-jun, jul-aug-sep, okt-nov-dec. 

Als je je inschrijft halverwege een kwartaal , dan wordt de contributie voor dat kwartaal pro rato berekend. Dat betekent, dat als je eind oktober lid wordt, dat je dan contributie betaalt voor november en december.

Als je je inschrijft bij LV Gymnastics, betaal je eenmalig € 5,- inschrijfgeld. Dit zie je terug op je eerste factuur.

Als je wilt opzeggen, kan dat door een email te sturen aan de ledenadmininistratie. Doe dit uiterlijk 2 weken voor het einde van het kwartaal. Als je te laat opzegt, moet je voor het volgende kwartaal toch contributie betalen. Let op: alleen tegen de leiding zeggen dat je gaat stoppen, is niet genoeg! Stuur een email naar de ledenadministratie.

Als je opzegt halverwege een kwartaal, dan wordt je lidmaatschap per het volgende kwartaal opgezegd. Je kunt geen geld terugkrijgen van de contributie die je al betaald hebt.

Verandert er iets in je adres, email of telefoonnummers? Laat ons dit dan weten door een email te sturen aan de ledenadministratie. Je kunt je gegevens ook zelf aanpassen in de ClubApp (Menu > Bekijk mijn lidmaatschap > Profiel bewerken).

Contributie en betalingsvoorwaarden

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt besloten wat de contributie voor het nieuwe contributiejaar zal zijn.

Als je lid bent van LV Gymnastics, betaal je contributie van LV Gymnastics en de verplichte bijdrage voor de KNGU.

De contributie voor LV Gymnastics en de KNGU-bijdrage worden vier keer per jaar geïncasseerd via automatische incasso. 

Als je de contributie niet binnen een maand betaalt, dan mag je vanaf dan niet meer meedoen bij de lessen en andere activiteiten.  Zodra je wel betaald hebt, mag je weer meedoen. 

Als lessen uitvallen door omstandigheden waaraan het bestuur van de vereniging niets kan doen (overmacht), vindt geen restitutie van de contributie plaats. Mocht de vereniging op enige wijze gecompenseerd worden voor de kosten in deze periode, dan zal de vereniging na aftrek van de gemaakte kosten, de teveel betaalde contributie, of een deel daarvan, restitueren aan de leden.