Opzeggen

Opzeggen kan door een email te sturen aan de ledenadministratie via ledenadministratie@lvgymnastics.nl of klik hier. Doe dit uiterlijk twee weken voor het einde van het kwartaal. Dat wil zeggen:

  • uiterlijk 17 december om per 1 januari op te zeggen;
  • uiterlijk 17 maart om per 1 april op te zeggen;
  • uiterlijk 16 juni om per 1 juli op te zeggen;
  • uiterlijk 16 september om per 1 oktober op te zeggen.

Zeg je halverwege een kwartaal op, dan wordt je lidmaatschap met ingang van het volgende kwartaal opgezegd. Je kunt geen geld terugkrijgen van de contributie die je al betaald hebt.

Te laat opzeggen betekent dat je de contributie voor het volgende kwartaal gewoon moet betalen. Tijdig opzeggen is dus belangrijk.  

Let op: alleen tegen de leiding zeggen dat je gaat stoppen, is niet genoeg!
Stuur altijd een e-mail naar de ledenadministratie: ledenadministratie@lvgymnastics.nl