Opzeggen

Wat jammer dat je ons gaat verlaten!

Mocht je nog je LV Gymnastics tenue willen verkopen, dan kun je die hier te koop aanbieden.

Voordat je je opzegging aan ons doorgeeft, lees nog eerst even onderstaande informatie en de informatie over contributie door.

Opzeggen kan door een email te sturen aan de ledenadministratie via ledenadministratie. 

Je kunt drie keer per jaar je lidmaatschap opzeggen:

  • de periode tussen start seizoen (21 augustus 2023) en 31 december 2023 om per 1 januari 2024 op te zeggen;
  • de periode tussen 1 januari 2024 en 31 maart 2024 om per 1 april 2024 op te zeggen;
  • de periode tussen 1 april 2024  en de start seizoen (laatste dag van de zomervakantie (26 augustus 2024) om per de start van seizoen 2024-2025 op te zeggen.

Zeg je halverwege een een periode op, dan wordt je lidmaatschap met ingang van de volgende periode stopgezet. Dat betekent ook dat je tot de laatste dag van die periode nog mails van ons blijft ontvangen. Je kunt geen geld terugkrijgen van de contributie die je al betaald hebt.

Voorbeeld: je zegt op 15 februari op. Je bent dan nog lid tot en met 31 maart: en dus betaal je contributie t/m 31 maart, mag je t/m 31 maart bij ons blijven sporten, ontvang je t/m 31 maart mails en nieuwsbrieven van ons, en heb je toegang tot de ClubApp en de LVG website t/m 31 maart.

Als je 2 of meer recreatie lessen volgt, dan mag je het 2e/3e uur wel per maand opzeggen. Je lidmaatschap blijft wel doorlopen tot de volgende periode.

 

Te laat opzeggen betekent dat je de contributie voor de volgende periode gewoon moet betalen. Tijdig opzeggen is dus belangrijk.  

Let op: alleen tegen de leiding zeggen dat je gaat stoppen, is niet genoeg!
Stuur altijd een e-mail naar de ledenadministratie.